08-34 21 22

Hälsena Diagnoser


Här är de vanligaste diagnoserna för hälskador:

Hälskada – Muskelbristning

Muskelbristning betyder att muskeln blivit överbelastad och att muskelfibrer skadats. om du inte blir bra efter ett par dagars vila bör du söka professionell hjälp.

Muskelbristning kan du få om du till exempel överbelastar en muskel genom alltför hård träning eller om du får ett kraftigt slag mot muskeln. Hälsenan, som fäster vadmuskeln under hälen, skadas ofta i sporter som badminton och tennis.

Symptom vid muskelbristning

Om du får en muskelbristning känner du en snabb och plötslig smärta. Muskeln kan svullna upp och kännas öm.  Om bristningen uppstår i hälsenan medför det att senan helt eller delvis går av.

Hälskada – Slemsäcksinflammation

Denna typ av skada uppstår bland annat om du använder skor som sitter hårt kring hälen. Även ensidig träning och hård belastning som främst drabbar vad- och hälpartiet är även vanliga orsaker till slemsäcksinflammation.

Symptom vid slemsäcksinflammation

Hälskada – Hälseneinflammation

Egentligen är begreppet hälseneinflammation inte helt korrekt då det inte finns en egentlig ingen inflammation i hälsenan. Det är därför missvisande att använda ett begrepp som innehåller ”inflammation”. Korrekt benämning på denna åkomma är achillestendinos.

När man har besvär med hälseneinflammation är det vanligt att

Orsakerna till att du får hälseneinflammation är överbelastning, mycket löpning på hårt underlag, ej fotriktiga skor, skor utan tillräcklig dämpning, benlängdsskillnad, ålder, kön, genetik, cirkulation i senan  med mera.