08-34 21 22

Hälseneinflammation Symptom


De vanligaste tidiga symptomen på hälseneinflammation är morgonstelhet och smärtor. En del upplever även att det låter som om hälsenan knastrar.

Smärta sypmtomen delas in i fyra olika stadier:

1) smärta bara efter aktivitet
2) smärta under aktivitet som inte begränsar aktiviteten
3) smärta under aktivitet som begränsar aktiviteten
4) kroniska smärtor som består även i vila.

Oftast sitter smärtan i den mellersta delen av senan. Inte alltför sällan är dutrycköm vid hälsenefästet, och ofta varm, röd och svullen (vanliga inflammatoriska tecken) i detta område.

Vill du slippa dina hälseneproblem? Ring oss idag på 08-34 21 22 för kostnadsfri rådgivning.